1910 Event blogg

Idéer för att få kick-offen att leva längre

Publicerad av 1910 Event den 25.03.2020

Att ha en kick-off är alltid en god idé, men det finns många olika anledningar till varför man ska ha en. I sin allra enklaste form är kick-offen helt enkelt ett sätt att samla alla medarbetare vid ett och samma tillfälle. Idag när många är på språng och arbetar i olika konstellationer kan det faktum att alla är samlade vara en inspiration i sig. Men när alla ändå är samlade finns det all anledning att göra någonting mer av den, att kanske informera eller skapa ökad sammanhållning – eller både och.

Läs mer

Ämnen: Kick-off idéer

Senaste inlägg